Tuesday, June 29, 2010

Έκτωρ


Μόλις χθες πληροφορήθηκα τον χαμό ενός φίλου μπλογκερ από την Αργεντινή.
Με ενημέρωσαν οι δικοί του μέσω η-μεηλ.
Πρόσφατη γνωριμία (από τότε που άνοιξα αυτό το μπλογκ) αλλά βαθιά και πλούσια, έμαθα πολλά πράγματα, με διάβαζε τον διάβαζα και τις πιο πολλές φορές συνεχίζαμε τις συζητήσεις μας στο η-μεηλ.
Όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, υπάρχουν κάποια άλλα που φαντάζουν μικρά και ασήμαντα.
Και μέσα στον όλο πανικό είναι πραγματικά εντυπωσιακό αν σκεφτείς ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ξέρεις ελάχιστα, αλλά μπορεί και να τους "ξέρεις" πραγματικά ή τουλάχιστον τους έχεις κάπου μέσα στην καρδιά σου, και άλλους που τους ζεις καθημερινά, να σε ζουν κι αυτοί για χρόνια προδίδοντάς σε τελικά (κάποια μέρα ναι, γιατί όχι;).
Καλό ταξίδι Φιλόσοφε...
Καλό ταξίδι φίλε μου Έκτορα...


Acabo de enterarme de la pérdida de un amigo blogger de Argentina.
Me informaron los suyos por e-mail.
Recién conocidos (desde cuando abrí este blog) pero nuestro conocimiento fue profundo y rico, aprendí muchas cosas, "le leía a él y me leía", y la mayoría de las veces continuábamos nuestras conversaciones por e-mail.
Cuando cosas tales como esta ocurren, entonces todo el resto parece ser pequeño e insignificante.
Y dentro de este pánico, es realmente impresionante pensar que hay personas las cuales conoces muy poco, pero quizá las "conozcas" realmente o por lo menos las tienes en algún sitio dentro de tu corazón, y hay otras con las que te codeas cada día, te "viven" por años pero te traicionan a ti finalmente (algún día sí, ¿por qué no?).
Buen viaje Filósofo...
Buen viaje mi amigo Hector... ξι.
http://zigurat-anquises.blogspot.com/
25/06/2010

Saturday, June 19, 2010

Caballo de Troya

Μου χάρισαν ένα άλογο. Ενθουσιάστηκα! Το καλύτερο δώρο που μου έχουν κάνει ποτέ.
Με αυτό
ταξιδεύω παντού
στον κόσμο
όλοι με βλέπουν
αλλά
εγώ
τυφλός
-προστατευμένος-
δεν βλέπω
τίποτα
και κανέναν.

Me han regalado un caballo. ¡Qué entusiasmo! Es el mejor regalo que he recibido jamás.
Con eso
viajo a todas partes
en del mundo
todos me ven
pero
yo
ciego
-y protegido-
no veo
a nadie
a nada.

Δούρειος Ίππος
Καλό σκ,
ξι.

http://en.wikipedia.org/wiki/Trojan_Horse

Monday, June 14, 2010

Una pausa más

Παλιές καλές εποχές.
Manchester σκηνή. (Madchester)

Y un poema magnífico de Mario Benedetti:
De vez en cuando hay que hacer
una pausa
contemplarse a sí mismo
sin la fruición cotidiana
examinar el pasado
rubro por rubro
etapa por etapa
baldosa por baldosa
y no llorarse las mentiras
sino cantarse las verdades.
Pausa.

ξι.

Thursday, June 10, 2010

Εν έτει χαράς για τον αιώνα!

Όταν με την βαρύτητα του ανέμου που συναρπάζει τα φρόκαλα μέσ’ απ’ τα πόδια των μανάδων εσάλπησε το πεφταστέρι τις τελευταίες εντολές των θεανθρώπων σηκώθηκε υπερήφανος ο φθόγγος και μ’ ευκαμψία τελείου μηχανικού λεπτολογήματος παρέσυρε την ευτυχία προς τα πελάγη μιας παμμεγίστης παλιρροίας. Τότε συνέβη να φτερνισθούν οι φυσητήρες και όλα τα κήτη ανέστρεψαν την κοιλιά τους και κατεποντίσθησαν αύτανδρα τα περασμένα κουφάρια υπέρ της αναγεννήσεως της ευτυχίας υπέρ της εκπληρώσεως των εσχατιών υπέρ της ειρήνης υπέρ της αμαυρώσεως υπέρ της εκλάμψεως της αληθείας υπέρ της κατισχύσεως των ρόδων και της μαγικής αράχνης εν έτει χαράς για τον αιώνα των μεγάλων ολισθημάτων των κυμάτων επάνω στα στεκούμενα καράβια.

Παρουσία αγγέλων εντός ατμομηχανής, Ανδρέας ΕμπειρίκοςCuando con la gravedad del viento que fascina a los despreciables por dentro de las piernas de las madres la estrella fugaz atronó las últimas órdenes de los dioses, el sonido se levantó orgulloso y con la flexibilidad de una meticulosidad mecánica perfecta arrastró la felicidad hacia los piélagos de una marea suprema. En aquel entonces ocurrió y los orificios nasales estornudaron y todos los cetáceos invirtieron su vientre y los despojos pasados y todos juntos se hundieron a favor del renacimiento de la felicidad a favor del cumplimiento de los límites a favor de la paz a favor de la mácula a favor del brillo de la verdad a favor del predominio de las rosas y de la araña mágica del año de la alegría para el siglo de los grandes resbalones de las olas sobre los barcos estancados.

Presencia de ángeles en una máquina de vapor, Andreas Embiricos.

μτφ: ξι
http://es.wikipedia.org/wiki/Andreas_Embirikos